Doç. Dr. Ahmet İlyas
Siyasi tarihçi, Batman Üniversitesi