Hüseyin Şubukşi

Hüseyin Şubukşi Sömürgecilik ve ekonomi

Bugün ekonomik bir güç haline gelen Çin ve Hindistan'ın belki de en büyük motivasyonları, uzun, zor ve aşağılayıcı yıllar boyunca onları sömüren Batı dünyasından "intikam" alma ve ona karşı "kendini kanıtlama" arzusudur