Anne-babanın sendika üyeliği acil tıp teknisyeninin işten atılmasına gerekçe gösterildi

Mahkeme istihbari bilgiyi meşru kabul etti, anne-babanın yasal sendika üyeliği gerekçe gösterilerek verilen işten atmaya onay verdi

Bölge İdare Mahkemesi, istihbari bilgiye dayalı güvenlik soruşturmasını esas aldı

Diyarbakır Barosu’na bağlı avukat Mahsuni Karaman sosyal medya hesabında Ankara'da bir bölge idare mahkemesinin verdiği kararı paylaştı.

Karar, CHP'nin İzmir’de belediye başkanı adayı gösterilen Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer’in 12 Eylül'de verdiği kararlar üzerinden hedefe konulup, adaylıktan çekilmesi talebini içeren tartışmayı hatırlattı.

Avukat Mahsuni Karaman, ismini ve çalıştığı işyerinin bulunduğu ilçeyi talebi üzerine gizlediği müvekkilinin, sağlık teknisyeni olarak 3 No’lu Sağlık İstasyonu’na atamasının, istihbari bilgiye dayanan güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek yapılmaması üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme: Atama yapılmaması hukuka uygun

Sürecin anlatıldığı mahkeme kararında, atama işlemi ve yapılan güvenlik soruşturmasına yer verildi. Davacının anne-babasının hepsi legal dernek, sendika ve partinin eylemlerine katıldığı kaydedilen güvenlik soruşturması kararda şöyle anlatıldı:

“Davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, babasının 2000 yılında KESK’e bağlı Haber-Sen’in sekreteri olduğu,

22/07/2003 tarihinde… ilinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden Belediye-İş, Baro, Eğitim-Sen, Genel-İş, Tarım-İş, BES, Sthay-Der, Enerji Yapı-Yol Sen, SES, Haber-Sen,

SHP ve DEHAP tarafından oluşturulan Demokrasi Platformunun kuruluşunu kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırlanan ve basına dağıtılan kuruluş deklarasyonuna Haber-Sen adına imza atan şahıs olduğu,

2003-2004 yıllarında KESK’e bağlı Haber-Sen organizesinde düzenlenen miting ve basın açıklamasına katıldığı, annesinin 11/10/2004 tarihinde,

ülkemizin üyelik için AB’den müzakere tarihi alacağı 17 Aralık öncesinde, DEHAP tarafından, PKK terör örgütü görüşleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla, …

DEHAP Kadın Kolları tarafından, sözde Kürt sorunu konusunda net ifadelerin, 17 Aralık’ta görüşülecek katılım ortaklığı belgesinde yer almasını talep eden içerikteki mektupların

… postanesinden TBMM’ye, AB ülkelerinin büyükelçiliklerine ve AB’ye gönderildiği, mektup gönderen şahıslar arasında olduğu”

 

Kararda "Kişinin içinde bulunduğu ortam" ifadesi dikkat çekti

Oybirliğiyle kabul edilen mahkeme kararında, güvenlik soruşturmasına ait bilgilerin istihbari nitelikte olduğu vurgulanarak şöyle deniliyor:

“Sağlık Bakanlığı Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonu’nca davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin yazı ve belgelerin değerlendirilmesi üzerine,

davacının atanmamasına karar verildiği ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20/07/2007 tarih ve… sayılı işlemi ile

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesi dikkate alınarak, atamasının yapılmadığının davacıya bildirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır”

"İstihbari nitelikteki bilgilerin, davacının anne-babasına ait olduğu vurgulanan kararda, ailesi hakkındaki bilgiler gerekçe gösterilerek, şu gerekçeyle davanın reddine karar verildi:

“Uyuşmazlık konusu olayda; güvenlik soruşturmasında elde edilen istihbari nitelikteki bilgilerin, davacının babası ve annesine ait olduğu, her ne kadar davacı hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmiş ise de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde kişinin içinde bulunduğu ortamın da dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda,

.. ili … ilçesi, 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na sağlık sekreteri olarak yerleştirilen davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde,

davacının ailesi hakkında ortaya konulan hususların, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığının kabulü için yeterli, hukuken kabul edilebilir tespitler olarak değerlendirilebileceği kanaatine varıldığından,

davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır…"

 

Avukat Karaman: Anne-babanın sendikal faaliyeti gerekçesi vahim

Avukat Mahsuni Karaman kararı temyiz edeceklerini söyleyerek Independent Türkçe’ye şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aslında bu gerekçeyle verilen kararlar ilk değil. Yaygın olarak ortaya konulan yargı pratiği, suç ve cezaların şahsiliği ihlal edilerek karar veriliyor olması.

Anne-babanın, yakın akrabaların herhangi birinin bir suçtan hüküm giymesi davacılara teşmil ediliyor.

Bu kararın çarpıcı olan yönü şu: bu kararda davanın reddine dair gerekçe gösterilen anne ve babanın eylemlerinin tamamen yasal, sendikal faaliyet olması.

Bu kararı paylaşmak zorundaydım, bu tür kararlara dikkat çekmek ve düzeltilmesi beklentisiyle. Mesele kişisel değil, hukuki”

DAHA FAZLA HABER OKU