Hüdayi Vakfı’nın 'yurt savunması': İdare mahkemesinin iptal kararını Bölge İdare Mahkemesi kaldırdı

Tartışmalara neden olan yurt binasıyla ilgili sorunlar, 3 yıldır devam ediyor. İdare Mahkemesi son olarak binanın ruhsatını iptal etmiş, İBB de binayı mühürlemişti. Bölge İdare Mahkemesi ise bu kararı haksız bularak kaldırdı

Fotoğraf: Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı

Üsküdar’daki Tibaş Parkı’nın Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na yurt binası yapması için tahsis edildiği iddiaları üzerine Acıbadem’de protesto gösterileri yapıldı.

Ama Vakıf binanın park yapılacak alanla bir alakasının olmadığını iddiasında.

Üsküdar Belediyesi’ne ait araziye yapılmak istenen yurt aslında 3 yıldır yargının konusu.

İlk dava 2017'de

İlk imar planı ve yapı ruhsatı 2017’de mahkemeye taşınmış ve mahkeme ruhsatı iptal etmişti.

İptal edilen bu planın yerine 24 Temmuz 2017’de İBB tarafından onaylı plan tadilatları yapıldı.

Yeni plana göre hazırlanan yapı ruhsatı 16 Eylül 2019’da düzenlendi.

Ama ruhsat, Kazım Devrim Ünal, Güzide Erden ve Mehmet Cengiz Şenocak tarafından mahkemeye taşındı.

Konuyla ilgili İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne açılan davada hazırlanan bilirkişi raporunda binanın yüksekliğinin mevzuata aykırı olduğu ve yapı ruhsatı düzenlenmeden önce jeoteknik zemin etüdü raporu hazırlanmadığı ifade edilmişti.

Mahkeme de söz konusu alanla ilgili imar değişikliğinin yanlış olduğunu gerekçe göstererek binanın ruhsatının yürütmesini durdurdu.

İkinci dava hamlesi belediye ve vakıftan

Mahkeme kararının ardından yurt binasına giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Üsküdar Belediyesi ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ise idare mahkemesinin kararını Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

4. İdare Dava Dairesi’nde görülen davayı inceleyen mahkeme, açılan ilk davanın konusunun yapı ruhsatı olmasına rağmen davaya konu edilmeyen imar planına eleştiri getirilerek ruhsatın iptal edildiğini vurguladı.

Mahkeme kararında plana eleştiri getirilmek suretiyle yapı ruhsatının yürütmesinin durdurulmasının yargılama tekniğine aykırı olduğu belirtildi.


 

bim karar.jpg
Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nı haklı bularak ruhsatın yürütmesinin durdurulması kararını kaldırdı / Görsel: Independent Türkçe

 

Bölge İdare Mahkemesi: Varsayım yoluyla irdelendi, ruhsatın mevzuata aykırı olduğuna yönelik delil yok

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın talebine uygun verilen kararda şu ifadeler yer aldı:
 

Varsayım yoluyla yapılaşma kararları irdelenerek ruhsatla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verilmekte olup, dava konusu yapı ruhsatının mer’i plan ve mevzuata aykırı olduğuna dair bu aşamada yeterli ve somut bir delil bulunmadığından yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiğini sonucuna varılmıştır.


O vakıf dev pankartla duyurdu: Arsa bağışlanmadı, ihaleyle alındı

Konunu sosyal medyada yayılması üzerine Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, binaya dev bir “bilgilendirme notu” astı.

Vakıf, söz konusu pankartta şunları yazdı:

1. Binamız kaçak değil; projeli, ruhsatlı ve iskânlı bir binadır.

2. Mevcut arsa Tibaş Vakfına ait değil, Üsküdar Belediyesine aittir.

3. Bina park alanına değil; terk aşamasında belediye hizmet birimleri alanı olarak ayrılan sosyal kültürel tesis fonksiyonu verilen yere yapılmıştır.

4. Bedava bağışlanmış bir arsa değil; ihale ile bedel karşılığı Aziz Mahmud Hüdayi vakfının uhdesinde kalan bir arsadır.

5. Vakfımız, “hazineye ait taşınmazların tahsisi ile ilgili kanun”daki şartları tümüyle yerine getirmiş ve 49 yıllık irtifak hakkı kazanmıştır.

6. Bina maliyeti, herhangi bir kurum ya da kuruluştan değil,  vakfın öz kaynaklarından karşılanmıştır.

7. Bina vakfımıza 27 milyona mal olmuştur.

8. Bina, kültür ve gençlik merkezi, mescid ve öğrenci yurdu olarak kullanılacaktır.

9. Şehit Mete Sertbaş Parkı ile alakalı hiçbir tasarrufumuz söz konusu değildir.

10. İnşaat müddetince kullanmak zorunda olduğumuz arsaya ecr-i misil ödenmiştir.

11. Kendi parselimizden ve parktan mahallenin azami faydalanması için planlamalar yapılmıştır.

12. İBB’nin yapmış olduğu mühürleme işlemi, bize göre hukuki sürece aykırı ve yetki gasbı içeren siyasi bir uygulamadır.

13. Mahallede ortaya çıkarılan yaygara, olumsuz algı ve kavga ortamı oluşturarak siyasi çıkar sağlamak amaçlı provakatif bir organizasyondur.

14. Bu organizasyonda yer alan kimilerinin niyeti ise kişisel menfaatlerinin kaybolma endişesidir. 

15. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımız 400 yıllık bir geleneği olan, kamu yararına çalışan, Birleşmiş Milletlere bağlı ECOSOC (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi) üyesi olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

İBB: Tüm yasal haklarımızı kullanacağız

Bölge İdare Mahkemesi’nden çıkan karar üzerine vakıf yetkilileri mührü sökerek binadaki işlemlere devam etmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB, yapıya ilişkin tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

İBB’den yapılan açıklamada, yapının 3 kat için izin aldığı ama 4 kat olarak inşa edildiği belirtildi. Mührün söküldüğü tespiti üzerine tutanak tutulduğunu aktaran İBB açıklamasında, bu konuda tüm yasal hakların kullanılacağını ifade edildi.
 

 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU