Bireysel krediler bir yılda yüzde 47 arttı; Takipteki krediler hariç 33,5 milyon kişinin kredi borcu var

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre kullandırılan nakdi krediler, ağustosta, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 36 artarak 3 trilyon 633 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı yüzde 4,6

Fotoğraf: Reuters

Normalleşme adımları kapsamında haziranda başlatılan düşük faizli kredi kampanyası ağustos başında sona ermiş ve kredi stokundaki büyüme hızı ivme kaybetmişti. Ancak Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) açıkladığı veriler, söz konusu büyümenin sürdüğünü gösterdi. 

Buna göre TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ağustosta, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 36 artarak 3 trilyon 633 milyar lira oldu. Nakdi kredilerin: 

3 trilyon 529 milyar lirası bankalar, 

55 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 

25 milyar lirası faktoring şirketleri 

24 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı. 

Tasfiye olunacak alacaklar toplam kredilerin yüzde 4,6'sı

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Ağustos ayı itibarıyla 175 milyar lira oldu. Bunun 166 milyar lirası bankalara ait. 

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Ağustos 2020’de, 2019 yıl sonuna göre 1,4 puan azalarak yüzde 4,6 olurken, 2020 yılı başından itibaren görülen gerileme devam etti.

Tasfiye olunacak alacaklar, geri çağırılmasına rağmen ödemesi geciken, icra yoluyla takibine başlanan, azami üç yıl içinde sonuç alınamazsa ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine satılıp tasfiyesinin gerçekleştiği nakdi krediler anlamına geliyor. 

Bireysel krediler 823 milyar lira oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 47 artarak 823 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin: 

Yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, 

Yüzde 34’ünü konut kredileri, 

Yüzde 16’sını kredi kartları 

Yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu. 

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 33,5 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,2 milyon kişi artarak 33,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 24,6 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk defa ihtiyaç kredisi kullananlar

Ağustos ayında 149 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 53 bin kişi ilk defa konut kredisi kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 86 bin oldu. 66 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

Hakkâri'de kredi artışı yüzde 95

Ağustosta İstanbul’da 245 milyar lira, Ankara’da 81 milyar lira ve İzmir’de 56 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. 

Hakkâri, yüzde 95 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu.

 Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ. 

Ticari krediler 2,8 trilyon lira 

Ticari krediler yüzde 33 artarak 2 trilyon 810 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. 

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahip. 

Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaat. 

Ağustos 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 9,1 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 6,6 ile turizm sektörü takip etti.Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU